"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה" – זוהר נח – 86 – אות רע"ח – הרב גוטליב