מהו שדוקא בליל פסח שואלים ד' קושיות – מאמרי הלב 53 – תשמ"ט מאמר כ"ב חלק א – הרב גוטליב