הקלטה נדירה בקולו המקורי של בעל הסולם – יהודה לייב הלוי אשלג – חכמת הקבלה – זוהר חדש בראשית אות י"ד