"ועל הכסא דמות כמראה אדם" – זוהר נח – 85 – אות רע"ז – הרב גוטליב