טיפולי נפש על פי החסידות, ועל פי בעל הסולם – הרב גוטליב