מהו "שכור לא יתפלל" בעבודה – מאמרי הלב 51 – תשמ"ט מאמר כ"א – הרב גוטליב