החוט המשולש – אהבת חברים אהבת רבו ואהבת הקב"ה – עקרון י'ב חלק ד – הרב גוטליב