האור האלוקי לוהט בכל – שיעור בספר התניא – פרק ל"ח חלק ב – 46 – הרב גוטליב