"ותשב באיתן קשתו" – זוהר נח – 81 – אות רס"ז – הרב גוטליב