מהו בעבודה – "שהברכה אינה שורה בדבר שבמנין" – מאמרי הלב 46 – תשמ"ט מאמר י"ח חלק ב – הרב גוטליב