תלמוד תורה כנגד כולם – שיעור בספר התניא – פרק ל"ח חלק א – 45 – הרב גוטליב