כג – הוי לן כדניתא וילדה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה