כה – אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא

Back to top button