כז – רציצא דמית בביעותה

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה