תגים הודעות שתייג עם "כט – האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה"

תג: כט – האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה

sh (1)