לו – בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה