תגים הודעות שתייג עם "לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד"

תג: לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד

sh (1)