לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד

Back to top button