לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה