תגים הודעות שתייג עם "מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם"

תג: מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם

sh (1)