מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה