מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם

Back to top button