זוהר הסולם להורדה \ קריאה

האתר מפנה בצורה נוחה ומרוכזת ללינקים שקיימים ברשת ובאתרים שונים לזיכוי הרבים והפצת חכמת האמת:

זוהר בראשית:
הקדמה

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי
—————–

זוהר שמות:

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי


זוהר ויקרא:
ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי


זוהר במדבר:
במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות


זוהר דברים:

ואתחנן

עקב

שופטים

כי תצא

וילך

האזינו

תיקוני זוהר א

תיקוני זוהר ב

תיקוני זוהר ג

השמטות א

השמטות ב

השמטות  ג

מפתח

———-

זוהר דברים:

ואתחנן

עקב

שופטים

כי תצא

וילך

האזינו

תיקוני זוהר א

תיקוני זוהר ב

תיקוני זוהר ג

השמטות א

השמטות ב

השמטות  ג

מפתח

———-

ספר זהר חדש עם פירוש הסולם

זהר חדש בראשית

זהר חדש פרשת נח (pdf)

זהר חדש פרשת לך לך (pdf)

 זהר חדש פרשת וירא (pdf)

זהר חדש פרשת תולדות (pdf)

זהר חדש פרשת ויצא (pdf)

זהר חדש פרשת וישב (pdf)

זהר חדש פרשת בשלח (pdf)

זהר חדש פרשת יתרו (pdf)

פרשת תרומה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת אחרי (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת נשא (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת מטות (pdf)

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

פרשת כי תבא (pdf)

שיר השירים

רות

איכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.