:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

391 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

267 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

320 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות קנ"ה הרב אדם סיני שליט"א

17 Views0 Comments

קנה) ולפי"ז, יש לשאול, א"כ, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חכמת הקבלה, אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החז...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמה-קמז למתקדמים

25 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכג-א'תתקכד 1. מה המיקום של בי"ע בעליה א' בשעה החמישית ביום השישי? 2. מהו מיקומם של פרצופי אצילות ביחס לעולם הנקודים במצב הגדלות ומדוכ ירדו ממעלתם שהיו בנקודים? 3. כמה עליות יש לז"א כדי שיגיע למק...

מבוא לספר הזוהר

86 Views0 Comments

מבוא לספר הזהר א) היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות ג – חזרה

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

MudautShevuit zav

48 Views0 Comments

פרי חכם מאמרים – סגולת זכירה – שיעור 9

32 Views0 Comments

הקטע שהרב קורא בשיעור מתוך המאמר: נפש הגר הכאב המגיע לאבר פרטי הנחתך, הוא במשך זמן הדין, זמן החיתוך. אבל אחר כך, נשאר כל הכאב והחסרון בכלל הגוף. כמו כן תענוג אבר פרטי הוא במשך זמן חיבורו לגוף החדש, אבל אחר כך, התע...

פרשת השבוע: ברכת שלום – הרב"ש – פרשת בראשית

1 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

מודעות שבועית: – מהו סוד התרועה?

20 Views0 Comments

מרצה: דוד היימן אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קב...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שפא-א'שפב

40 Views0 Comments

שאלות חזרה - חלק יג עמודים א'שעט-א'שפ 1. אילו ב' בחינות של מלכות צריך לצורך העלאת מ''ן ומדוע? 2. מה ההבדל בין דינים לקליפות? 3. מאיזה זיווג יוצאים שיערות רישא ומאיזה שערות דיקנא? 4. למה משמשים שערות דיקנא בגדלות ומדוע...

קבלה למתחיל: מה אתם באמת יודעים על כתבי האר"י הקדוש?

15 Views0 Comments

קבלה למתחילים- טעימה מהשיעור💫 מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד: 🔹לתוכן המלא ולכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: ...

הרב קוק – אורות הקודש – התכונה הכללית והפרטית – שער א' אות ל"ב

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וארא – נה-נז למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר וארא נה-נז 1. מהו הקשר בין רקיעים, ארצות, גבולים וספירות, שבכל אחד מהם מונה ז'? 2. אילו ב' סדרים יש בעולמות, על מה מצביעים מבחינה נפשית ומה מהם מתאר את הארץ הקדושה, שהיא בפנים, וע' ארצות של האומ...

הרב קוק – אורות הקודש – חמשת דרכי הלמוד – שער א' נז

82 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק יב – א'רז-א'רח

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ השקפה

16 Views0 Comments

א. מהו כי נצו האנשים ונגפו אישה רעה ויצאו ילדיה ענוש יענש, מה את לומד מהזוהר על תפיסת התורה? ב. מה אומר רבי שמעון למשה רבנו בעניין השבת האבדה? ג. מהו לך רד? ד. מדוע רד שהיא הגלות הרביעית לוקחת הרבה זמן- הסבר ברוחניות....

קבלה למתחיל: הירידה למצרים והעליה

7 Views0 Comments

✨חכמת הקבלה למתחילים- טעימות מהשיעור💫 מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד: 🔹לשיעור המלא: https://youtu.be/SQ0nCrefjyk 🔹לתוכן המלא ולכל הקורס: https://...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מג-מה למתקדמים

19 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה מג-מה 1. מהו שכתוב ובעשור לחודש השביעי מדוע לא כתוב בעשירי? 2. מה תשובת הזקן לשאלת רשב"י ששואל למה לא עולה לשבעים אלא למאה, שהרי כתוב בעשור לחודש השביעי ועשר כפול שבע הם שבעים. 3. האם המוח...

חגים – ראש השנה תשע"ח – מאמר רב"ש

24 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים פה-פו למתקדמים

14 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" השבת כיום המאחד בין ב' ההפכים של היראה והאהבה, להיות שהיראה מהווה את מסגרת הקיום של הא...

049- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים עב-עד (למתקדמים)

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – עשרת עסקי המחשבה – שער א' נו

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ערב חינוך בסולם – סיכום ומסקנות

41 Views0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקמז-א'תקמח

36 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תקמז-א'תקמח 1. מה ההפרש בין מח החכמה למח הבינה של ז"א? הן מבחינת קטנות והן מבחינת גדלות. 2. מה ההבדל בין אחסנתא ל-ב' עיטרין מצד הירושה של מדרגת החכמה בא"א? 3. מדוע אין הז"א מקבל ישירות את החכמה מא"...

הרה"ג אדם סיני שליט"א – ראיון רדיו

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמז-קמח

40 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "בליליא דכלה" תפקידו של האדם הוא, לשייך את רצונותיו אל האני האמיתי-התכליתי שלו בשיעור זה אנו ח...

הרב"ש – ברכת שלום מאמרים – מאמר כ"ה תשמ"ו – שיעור מעשי המצוות – חלק ג'

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

בואי כלה – שמות תשע"ז

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכא-קכב

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קכא-קכב 1. מה הקשר בין סדר העליות של העולמות לא"ק? מדוע מייחס עליות אלו והיחס שלהן לא"ק? 2. ערוך טבלה בה מצד אחד מחולק א"ק לגל' ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן ולעומתו מחולק כל אחד מפר' אצילות והראה בט...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (למתקדמים)

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב מ-מב 1. הסבר בהרחבה את הצורך בלימוד ועסק בתורה וכתוב לעצמך בצד מה זה אומר לגביך? 2. מה הקשר בין אי קיום התורה להשלכת יוסף לבור? מהו מלא עקרבים ונחשים? 3. מדוע עדיף להיות מושלך לבור ולא בידי השונאי...

היסוד השבועי –לךְ לךָ מעצמך ואל עצמך-פרשת לך לך

47 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשתנו אנו פוגשים את אברהם אבינו כשה' אומר לו שהוא צריך לעזוב את מקום לידתו, שהוא אור כשדים, ולבוא לארץ כנען. דרך הדברים המובאים בספר "התורה, האדם ומה שביניהם", ננסה למצוא בפרשה זו גם הוראת דרך לנו לעבוד...

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »