:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

407 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

279 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

343 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – ע-עב השקפה

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשלג-א'תשלד

27 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשלג-א'תשלד 1. מהי נקודת הקשר בין ז"א ונוקבא לאו"א וישסו"ת? 2. באיזה מדרגה נפרדת נוקבא מהז"א? 3. מאיזה בחינה בז"א מקבלת הנוקבא את בחינותיה? 4. מה קורה לזו"ן הקטנים וזו"ן הגדולים בזמן נסירת המלכות מז"א? 5....

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קעב-קעד למתקדמים

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

021- דף היומי בזהר הסולם – לך לך לא-לג (שיעור השקפה)

35 Views0 Comments

סיכום קצר מהשיעור, סוכם על ידי אחד התלמידים: דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"א – ל"ג, ו' בתשרי תשע"ה. אנו ממשיכים את המאמר "ויעבור אברם בארץ". כדי להבין מאמר זה צריכים להבין מה הדרך של אברהם לעבור בארץ. ...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קיט-קכ

30 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שעה"כ קיט-קכ 1. מה מקבלים אצילות בתחילת תיקונם מ-ה' פרצופי א"ק? 2. ממי מקבל כל אחד מפרצופי אצילות? (מהי הבחינה שכנגדו בא"ק?) 3. מתי עתיק נחשב לכתר בעולם אצילות? 4. עפ"י מה נמדדים העליות בעולם אצילות? 5....

013- דף היומי בזהר הסולם – לך לך יט-כא (למתקדמים)

34 Views0 Comments

1. מהם ב' הפירושים של ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה? 2. מהי שאלתו של רבי אלעזר? מהי האפשרות לתשובה וכיצד מפריך אותה? 3. מהי תשובתו של רשב"י? 4. מהם ב' הפירושים ל"וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר"? 5....

הדף היומי בזהר הסולם – צו ד-ו שיעור השקפה

14 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

פסח – ברכת שלום מכתבים – ז'

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פרשת השבוע בזהר – כי תבוא

32 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קמב-קמד למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קמב-קמד 1. כיצד צריך לכבד את אביו ואת אימו ומדוע? 2. מהי עניות? ומהו העושר של האדם? 3. כיצד קשור כיבוד אב ואם לכבוד ה'? 4. מהן ההשלכות מכך שאין האדם מלמד את בנו תורה אעפ"י שחייב הוא בכך? 5...

הדף היומי בזהר הסולם – צו י-יב למתקדמים

16 Views0 Comments

ש.ב י-יב א. מה תפקיד התנאים והאמוראים? ב. מהו תיקו, וכיצד הוא קשור לכתוב במנחות כ"ט "שתוק כך עלה במחשבה" ג. כיצד מתקנים אם חסר איזה פרק מן המשכן, וכיצד זה אפשרי שהרי כתוב "כולך יפה רעייתי ומום אין בך" ד. מה קורה לתל...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים רז-רח

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא שתיתאה" אתה רוצה לקיים את צורת האדם שבתוכך? עסוק בפרייה ורבייה! בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא ...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 40 (קנז-קנט) למתקדמים

3 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא קנז-קנט 1.מדוע שערות הזקן קשות? מה התשובה האפשרית שמציעה ודוחה ומה היא התשובה הנכונה? 2. מהיכן מתקיימת ההשגחה על העולם וכיצד? 3. ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קה-קו

33 Views0 Comments

הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" ההבדלים בין ב' צורות הקשר של הנברא עם הבורא בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותם ההבדלים שבין ...

מהם גבולות ארץ ישראל

52 Views0 Comments

תלמדו - איך לכבוש את ארץ ישראל!

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מג-מה למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא מג-מה 1. מדוע לא אמר ריח הבגדים אלא ריח בני? 2. מה ההבדל בין הלבושים שהיו לעשו ולנמרד לבין הלבושים של אדם וחוה הנקראים כותנות אור? 3. מהיכן למד יצחק אבינו שריח גן עדן נכנס יחד עם יעקב? ב' שאל...

🔥 'משמר מל"ג בעומר על כל פרשת מצורע – חלק ב 🔥

10 Views0 Comments

🔥 רשב"י הקדוש זכותו תגן עלינו🔥 כל פרשת מצורע בדף היומי בזוהר הקדוש לימוד מל"ג בעומר🔥 8 שיעורים רצוף! להתכלל בזכותו של רשב"י לישועת וגאולת עם ישראל🔥 🔥 🔥 🔥 הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW...

דף היומי – זהר הסולם בראשית נג-נד למתקדמים

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי אוֹר אם תקשיב לחברך בלי התבטלוּת, לעולם לא תלמד כלום! שורש האדם בעולמות עליונים הוא ז"א. השם נותן לזעיר אנפין את הכוח לברוא, מצד הז...

בואי כלה – חקת תשע"ג

65 Views0 Comments

‏‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"http://facebook.com/hasulams ‏‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מע...

פרי חכם מאמרים – תורת הקבלה ומהותה – שיעור 19

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – הנועם אלימלך – קרח

35 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עז-עט שיעור השקפה

12 Views0 Comments

צז-צט שאלות חזרה הדף היומי בזהר ויקרא 1.כתוב אשר נשבעת להם בך מי אומר אמירה זאת וכיצד אפשר לפרש זאת בשתי צורות 2. מהו בגוף אחד שהכהן נפגם לאשמת העם 3. מה תוצאת הכוונות שמכוון הכהן בהיותו מקריב קרבן לעליון 4. כאשר הכה...

קורס קבלה שיעור ט'- 7

49 Views0 Comments

קורס קבלה שיעור ט'- קורס עקרונות יסוד בחכמת הקבלה - הרב אדם סיני קורס המקנה כלים לדרוך בחכמה, ויסודות מחשבתיים, לצעוד ברוחניות, מומלץ לכל מתחיל, וכל שכן למתקדם. הרב אדם סיני, תלמידו של הרב"ש בנו של בעל הסולם. http://www.hasulam.co.il http://www.hasulam-kabbalah.co.il

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – י-יב השקפה

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

דף היומי בזהר הסולם – וירא פח-צ (למתקדמים)

24 Views0 Comments

שאלות חזרה פח-צ 1. מהו בית דין של מטה שמהווה את האבנים המסתובבים לפני הקב"ה? 2. במה תלוי הסיבוב לימין או לשמאל ומה תוצאותיו של כל סיבוב? הבא דוגמא מאברהם. 3. מדוע סובב הקב"ה ש-ב' האומות מואב ועמון יבואו מבנותיו של לוט...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות טז-יח למתקדמים

8 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכז-שכח למתקדמים

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם עשה למען ביתך זה לא נכון. על האדם להסכים בנפשו לדאגה לזולתו! מלמד הזוהר מפסוק זה 7 מצוות בהן נצטווה אדם רא...

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »