:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

365 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

242 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

294 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכו-רכח שיעור מתקדמים

37 Views0 Comments

א. מה יעשה אדם שהוא טרוד ורוצה להתפלל והוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו? ב. כנגד מה נתקנו התפילות ומה זה מצביע על עבודת האדם? ג. כיצד עולה התפילה למעלה וכיצד היא גורמת לזיווג? ד. כיצד קשורים הכהנים והלויים בע...

כיצד עובדים קמעות לפי הקבלה?

19 Views0 Comments

🔮כיצד עובדים קמעות חיצוניים לפי הקבלה? 🌒עד כמה באמת הם משפיעים על המציאות? 🌟האם כישופים קיימים בעולם? ✨קבלה למתחילים- טעימה מהשיעור💫 מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד: 🔹לכל הקורס: https...

יארצייט משה רבנו – תשע"ה

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמרי שמעתי אות קי"א – ענין מטה ונחש (חלק ראשון)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קכח – קל למתקדמים

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות מו-נד

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רצה-רצו למתקדמים

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה כל מחשבה צריכה להיות באמונה וגם בהשתוקקות עצמית! הגבלה זה טוב כאשר לפני כן באה השתוקקות גדולה. כאשר אדם מאמין שעל...

קבלה למתחיל: מאמר לסיום הזוהר -שיעור ח'- אהבת ישראל

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

019- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרל"א-תרל"ב

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – הקדמת זהר הסולם רלה-רלו למתקדמים

19 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מה למדנו היום? שם המאמרים: "פקודי אורייתא פקודא ארביסר" אתה רוצה לשפר את תודעתך? אתה רוצה לפרש נכון את המציאות? ...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רטו-רטז

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר אַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר כשהתלמיד מוכן, הרב מגיע! אין תירוץ שלא מוצאים רב. לחפש באמת, השתוקקות אמיתית אומרת -- כשאפגוש באמת אפעל אותה בלי...

מאמר החרות – 18

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קיב-קיד (למתקדמים)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קיב-קיד 1. מיהו הנותן רשות ומדוע? 2. מה ההבדל בין ציור הקב"ה לציור האדם? מדוע אין צור כאלוקינו? 3. מה ההבדל בין אמנות של הקב"ה לבין האמנות של האד...

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות ח' הרב אדם סיני שליט"א

16 Views0 Comments

ח) והנה נתבאר היטב, ההפרש הגדול בין חכמת התורה לשאר חכמות העולם, כי שאר חכמות העולם, אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעוה"ז, כי אפילו הספקה בעלמא לא יתנו לו, בעד המכאובים והיסורים שהולך וסובל במשך ימי חייו, ע"כ אינו מוכ...

פרי חכם – חינוך הבנים 2

24 Views0 Comments

הדף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים יא-יב

71 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

036- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלז-תתקלח

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' צא-צג למתקדמים

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

11 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

הדף היומי בזהר הסולם – נשא לב-לד למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

פרי חכם הוי' שפתי תפתח

27 Views0 Comments

מאמרי שמעתי אות קס"ג – חיבוק הימין וחיבוק השמאל

27 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: חיבוק הימין וחיבוק השמאל שמעתי ח' כסלו תש"ב יש חיבוק הימין, וכן יש חיבוק השמאל. ושניהם צריכים להיות ל...

הרב אדם סיני – האם ניתן להתגבר על העצלות?

29 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – סז-סט (למתקדמים)

21 Views0 Comments

שאלות חזרה וישלח סז-סט 1. מה נקודת הקישור לשכינה ממה שראה רבי חייא אצל רבי יוסי? 2. מה תפקיד השכינה במסע האדם בחייו? מה היא? וכיצד היא מתקשרת לסיפור של יוסף? 3. ערוך בטבלה את ד' הפירושים על המושג "מכל אבקת רוכל". מה מ...

מהם תפילין בפנימיות

37 Views0 Comments

הרב אדם סיני עונה לשאלת תלמיד מהם תפילין בפנימיות

הקדמה לתלמוד עשר הספירות – אות צ"ד הרב אדם סיני שליט"א

8 Views0 Comments

צד) ובזה מתיישב ג"כ מ"ש, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן, כי לכאורה תמוה מי פתי יעלה על דעתו, שאפשר לזכות בתורה בלי שיהיה צריך להתיגע עליה. אלא, מתוך שהדברים סובבים על הכתוב ומשחרי ימצאונני (משלי ח' י"ז), שהמשמעות היא כל מי ...

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר א 2

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – טז-יח – למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר שמות טז-יח 1. כיצד מפרש רבי שמעון את הכתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"? 2. כיצד מביא ראיה רבי יצחק לדברי רשב"י? 3. מה עונה רבי אלעזר לרבי יהודה על הכתוב "איש וביתו" המתייחס למלאכים, והרי במלאכים ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רלא-רלב למתקדמים

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וַיִּצֶר וגו' כָּל-חַיַּת הַשָּׂדֶה מי שלומד תורה בצורה גשמית -- עליו נאמר אֲטוּמִי לב ושֹתומי עיניים! מבקר רבי שמעון את המסתכלים בתור...

עמוד 1 מתוך 3111234567...203040...לסוף »