מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת צו מתוך "ברכת שלום על התורה"