מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת שמיני מתוך "ברכת שלום על התורה"