מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת זכור מתוך "ברכת שלום על התורה"