מאמר קמא' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת ויקרא מתוך "ברכת שלום על התורה"