מאמר קסה' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת במדבר מתוך "ברכת שלום על התורה"