מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת משפטים מתוך "ברכת שלום על התורה"