מאמר קכז' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת פקודי מתוך "ברכת שלום על התורה"