את קשתי נתתי בענן – זוהר נח – 80 – אות רס"ב – הרב גוטליב