עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – סדר סבה ומסובב – 59 – אות א – הרב גוטליב