איכה ישבה בדד העיר רבתי עם – ביאורי תפילה 66 – הרב גוטליב