בית המקדש מעולם לא נחרב, וגם לא יחרב – הרב גוטליב – בין המיצרים באר שבע