מהו האיסור לברך על שלחן ריק – מאמרי הלב 42 – תשמ"ט מאמר ט"ז חלק ג – הרב גוטליב