עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – הסתכלות פנימית פרק א – 57 – אות י"א – הרב גוטליב