שילוב הבורא והיהדות בתוך הילדות – חובת התלמידים והתלמידות – פרק ראשון – 09 – הרב גוטליב