אגדלך אלוקי כל נשמה – בחצר בית המדרש בתל אביב – הרב גוטליב