ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ – זוהר נח – 76 – אות רמ"ט – הרב גוטליב