עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – הסתכלות פנימית פרק א – 56 – אות ו – הרב גוטליב