ישמחו השמים ותגל הארץ – ביאורי תפילה 65 – הרב גוטליב