החוט המשולש – אהבת אשתו וחברים – אהבת רבו – אהבת הבורא – עקרון י'ב חלק א – הרב גוטליב