וירח ה' את ריח הניחוח – זוהר נח – 74 – אות רמ"ד – הרב גוטליב