מקבלי משכורות שמנות אינם ראוים לשרת את הציבור – הרב גוטליב