חילו מלפניו כל הארץ – ביאורי תפילה 64 – הרב גוטליב