עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 52 – אות צ"ד – הרב גוטליב