התרגשויות גופניות במעשי המצוות – חובת התלמידים והתלמידות – 06 – הרב גוטליב