אם תעזבני יום, יומיים אעזבך חלק א' – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי מאמר ל'ב – הרב גוטליב