וישאו המים את התיבה – זוהר נח – 65 – אות ר"ה – הרב גוטליב