עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 50 – אות צ"א – הרב גוטליב