מהם הכוחות שצריכים בעבודה – מאמרי הלב 30 – תשמ"ט מאמר י'א חלק ב – הרב גוטליב