שאו מנחה ובאו לפניו – ביאורי תפילה 62 – הרב גוטליב