מדוע הסולם צריך להיות באלכסון בעבודה – מאמרי הלב 28 – תשמ"ט מאמר י' חלק ד – הרב גוטליב